Posuvné japonské stěny

Posuvné japonské stěny

TAPIA - posuvná panelová stěna. Elegantní, víceúčelová, dekorativní

Netradiční druhy stínicí techniky přinášejí našim klientům neobvyklé možnosti a vysokou míru originality. Jedním z takových výrobků je posuvná stěna, jejímž základem jsou libovolně nastavitelné vertikální pásy vyrobené z látek nebo dřevěných tkanin. Posuvná stěna se zpravidla umísťuje na zeď před okno. Nosná hliníková konstrukce umožňuje kombinovat podle velikosti stěny dvě až pět kolejnic, ovládání probíhá ručně nebo pomocí šňůry. Mezi nejdůležitější výhody tohoto produktu patří elegantní vzhled, jednoduchá montáž a snadná obsluha. A pokud milujete všechno nové, nic vám díky našitému suchému zipu nebrání kdykoli měnit látky nebo tkaniny podle své nálady.

Návod na zaměření:

Posuvné stěny nabízejí čtyři způsoby ovládání:

  •     vícenásobné ovládání (obr. a) - zadní panely jsou stacionární (nepohybují se), ovládají se pouze přední. Toto řešení se používá   v případě, kdy je v  interiéru více oken a mezi nimi je např. 80 cm zeď
  •     oponové ovládání (obr. b) - standardní provedení, kdy se panely posouvají od sebe a zůstávají  na kraji v zákrytu
  •     postranní ovládání (obr. c) - všechny panely se stahují do jedné strany podle volby zákazníka
  •     asymetrické ovládání (obr. d) - jeden panel je stacionární na jedné straně a zbývající panely se stahují na druhou stranu

Druhy profilů:

Pro posuvnou stěnu lze použít čtyři druhy profilů, které se od sebe liší počtem drážek. Na níže uvedených obrázcích jsou zobrazeny příčné řezy jednotlivými profily. Barevné provedení: exolovaný hliník.


Posuvnou stěnu lze umístit buď před otvor ve zdi (obr. a) nebo přímo do otvoru (obr. b). Z toho také vychází způsob zaměření. Pamatujte, že jeden panel bude vždy krýt určitou část okna nebo stěny. Zaměřte šířku (jak bude široký profil) a výšku. Měření provádějte pečlivě.

  

Návod na montáž

Při montáži montujete nejdříve samotný profil. Zvolíte požadované místo montáže (stěna, stop), vytvoříte díry pro hmoždinky a za pomoci držáků připevníte profil. U montáže na stěnu je nutné připevnit nejdříve konzole ve tvaru L. Po montáži profilu připevníte na profil tkaninu prostřednictvím suchého zipu.

POZOR: Posuvná stěna musí být přimontována ve vodorovné poloze.

Návod na ovládání

Ovládání posuvné stěny se provádí pomocí šňůrky, která díky převodovému mechanismu zajišťuje automatické zasouvání či vysouvání jednotlivých panelů. Možnosti a způsob pohybu panelů závisí na zvoleném typu ovládání.

POZOR: V případě, že jste si jako stínicí materiál pro posuvnou stěnu vybrali textilní látku, ovládání provádějte pomocí šňůrky, jinak může dojít k poškození a znehodnocení stínicí látky.

Návod na údržbu

Po celou dobu životnosti výrobku nemusíte manipulovat s látkou. Čištění se provádí buď vlhkou houbou (v případě, že stínicím materiálem je textilie) nebo klasickým vertikálním luxováním (v případě, ze stínicím materiálem je dřevěná tkanina). Nepoužívejte chemické prostředky, tuky, ostré předměty apod