Zatemňovací rolety

Zatemňovací rolety

BRUNO - zatemňovací roleta, 100% zatemnění

Zatemňovací prvky s rolovací plochou jsou určeny k zastínění (zatemnění) okenních otvorů v interiéru. Instalují se převážně v místnostech se speciálním určením. Základem zatemňovací rolety je AL box s návinem pro textilii a boční lištové vedení, které v kombinaci s tkaninou Osc (případně Blackout) zajišťuje 100% zatemnění. Absolutní zatemnění  je potřeba především v místnostech se speciálním zaměřením, jako jsou např. průmyslové stavby, školy, správní budovy, nemocnice, promítací sály, laboratoře, atd. Prvek tvoří textilní plocha, která se navíjí do AL skříně. Plochu zakončuje AL těžítko. Výrobek může být

Mechanické vlastnosti:

Vzhledem k použitým materiálům (většinou AL) je výrobek odolný vůči mechanickému poškození, vlastní plocha je fixována proti smrštění i natažení.

 •     odolnost proti ohni: vybrané Blackouty těžko hořlavé (B1)
 •     odolnost proti vlhku: výrobek není doporučen pro vlhké prostředí a nesmí přijít do styku s vodou
 •     odolnost proti světlu /slunci: stálobarevnost plochy i dílců na světle zaručena

    

Tip na umístění:

Návod na zaměření:

Návod na montáž:

 1.     Součástí dodávky jsou: objednané držáky (klipsny), vruty a krytky (viz rozměr), příp. zvolený ovladač.
 2.     Velikost výrobku (včetně způsobu uchycení) by měla být dána již při zaměření.
Z 76 (Z103)
 1.     Na vodících profilech G49 rozvrhnout, označit a vrtat otvory pro uchycení. Profily GAF49 a G80 upevnit na fixační čepy.
 2.     Vodící profily nasunout do bočnic krytu, celé zařízení zkompletovat a připravit do správné montáž    ní polohy. Výrobek musí být umístěn vodorovně a pokud možno souměrně. Zvolte a označte (dle držáků) upevnění krytu, což je dáno už při zaměření.
 3.     Na stěně označte středy otvorů ve vodících profilech (pro G49) nebo označte umístění fixačních čepů (pro GAF49 a G80)
 4.     Na označených místech vyvrtejte otvory pro uchycení. Je-li podkladovým materiálem dřevo, je možno uchytit držáky krytu, vodící profily či fixační čepy přímo vruty. V případě zdiva nebo betonu použijte hmoždinky.
 5.     Do předem instalovaných držáků připevněte nejprve kryt a poté nasuňte vodící profily.
 6.     Přišroubujte či naklapněte na fixační čepy vodící profily. Tím je výrobek již pevně fixován.
 7.     Připevněte držák kliky nebo řetízku.
Z 138
 1.     Na vodících profilech označit a vrtat otvory pro uchycení (nebylo-li předvrtání již objednáno a provedeno vy výrobě). Pro PVC krytku zvětšete otvor na prům. 10 mm. Pozn.: otvory pro odrolovací lištu jsou z výroby předvrtány vždy!
 2.     Vodící profily nasunout do bočnic krytu, celé zařízení zkompletovat a připravit do správné montážní polohy (doporučujeme vyzkoušet na sucho i správnou šíři odrolovací lišty). Výrobek musí být umístěn vodorovně a pokud možno souměrně.
 3.     Na stěně označte středy otvorů ve vodících profilech.
 4.     Na označených místech vyvrtejte otvory pro uchycení. Je-li podkladovým materiálem dřevo, je možno uchytit vodící profily přímo vruty. V případě zdiva nebo betonu použijte hmoždinky.
 5.     Přišroubujte vodící profily a odrolovací lištu. Tím je výrobek již pevně fixován.
 6.     U výrobku s ovládáním klikou přišroubujte držák kliky.
Pro výrobky s elektropohonem
 1.     Od motoru s příkonem 220 V/120 W je vyveden kabel asi 200 cm. Zapojení smí provést pouze odborník s příslušným oprávněním.
 2.     Zapojte výrobek a ovládací prvky dle uvedeného schématu (event. dle originálního návodu výrobce motoru).
 3.     Výrobek přezkoušejte, případně na místě seřiďte koncové polohy dle níže uvedeného návodu (přiložený PVC šestihran).
 4.     Při zapojením jednotlivých výrobků do skupinového ovládání je nutno koncové polohy každého výrobku zvlášť seřídit ještě PŘED zapojením do skupiny (nejlépe pomocí zkušebního kabelu).